• 0162 856 161
  • creatiefklappeij@prospectsatwork.nl

Prospects @ Work

Visie
Prospects @ Work vind dat iedereen het recht heeft om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Ieder individu heeft het recht op zelf beschikking  en verdient de kans om het beste uit zich zelf te halen. Wij vinden dat deelname aan het arbeidsproces en aan de maatschappij het zelfbeeld en eigenwaarde vergroot. De prestatie ligt in het maximale uit je zelf te halen.


Missie
Het op zoek gaan naar talenten en de eigen kracht van de bewoners van Tilburg en omliggende dorpen, zonder start kwalificatie, met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt, en die te laten participeren in de eigen wijk d.m.v. het verrichten van werkzaamheden die uiteindelijk kunnen leiden naar de reguliere arbeidsmarkt.


Het maatschappelijk doel
Het doel van Prospects @ Work is het (re)-integreren van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in het arbeidsproces. Hiermee willen we het maximale uit de mens halen. Als een zinvolle dagbesteding het maximale is kan deze ook binnen Prospects @ Work verricht worden. Zorg voor mensen hoeft niet duur te zijn, door middel van een efficiënte aanpak en ondernemend vermogen kunnen we onze doelstelling en visie kosten dekkend maken en is er minder steun vanuit de overheid nodig.